Chi tiết liên lạc

Chi tiết liên lạc
Nếu bạn muốn liên lạc với chúng tôi hoặc nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về ngành công nghiệp xe máy Malaysia hoặc toàn cầu để chia sẻ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có những bức ảnh gián điệp về những chiếc xe máy kỳ lạ mà bạn đã thấy trên đường, hãy chia sẻ chúng với chúng tôi.

Đối với chỉ yêu cầu biên tập chung:
Thế giới iMotorbike Vietnam 
F1.2 Hado Airport Building, 
No.2 Hong Ha, Tan Binh District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: media@imotorbike.com 
Điện thoại: + 84 93 324 11 88


Gil Carmo - Giám đốc điều hành (Trang Facebook của Gil)
Email: gil@imotorbike.com

_

Sathurshan Suresh - Tổng biên tập (Trang Facebook của Sathu)
Email: sathurshan@imotorbike.comĐối với quảng cáo, phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác:
Email: advertising@imotorbike.com
Điện thoại: ++ 84 93 324 11 88