Chi tiết liên lạc

Nếu bạn muốn liên lạc với chúng tôi, hoặc nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về ngành công nghiệp xe máy tại Việt Nam; hoặc toàn cầu muốn chia sẻ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có những bức ảnh thú vị về những chiếc xe máy kỳ lạ mà bạn đã thấy trên đường; hãy chia sẻ chúng với chúng tôi.

Đối với yêu cầu biên tập chung:

Vui lòng gửi yêu cầu cho iMotorbike Việt Nam tại:

Hado Airport Building, No.2 Hong Ha, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: media@imotorbike.com

Điện thoại: + 84 93 324 11 88

Gil Carmo – Giám đốc điều hành (Trang Facebook của Gil)

Email: gil@imotorbike.com 

Sathurshan Suresh – Tổng biên tập (Trang Facebook của Sathu)

Email: sathurshan@imotorbike.com

Đối với quảng cáo, phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác:

Email: advertising@imotorbike.com

Điện thoại: + 84 93 324 11 88