Chính sách Bảo Mật

Chính sách Bảo Mật

Nội dung trên iMotorbike được viết và chỉnh sửa bởi các nhân viên của Công ty TNHH iMotorbike Việt Nam. Đối với các câu hỏi về trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại phương tiện truyền thông [at] imotorbike.com

Trang web này chấp nhận các hình thức quảng cáo tiền mặt, tài trợ, chèn thêm trả tiền hoặc các hình thức bồi thường khác.

Trang web này tuân thủ các tiêu chuẩn tiếp thị truyền miệng. Chúng tôi tin vào sự chân thật của mối quan hệ, ý kiến ​​và sự đồng nhất. Khoản bồi thường nhận được có thể ảnh hưởng đến nội dung quảng cáo, chủ đề hoặc bài đăng được thực hiện trong blog này. Nội dung, không gian quảng cáo hoặc bài đăng đó sẽ được xác định rõ ràng là nội dung được trả tiền hoặc được tài trợ.

Chủ sở hữu của trang web này có thể được bồi thường để đưa ra ý kiến ​​về sản phẩm, dịch vụ, trang web và các chủ đề khác. Mặc dù chủ sở hữu của trang web này nhận được bồi thường cho các bài đăng hoặc quảng cáo, chúng tôi luôn đưa ra ý kiến ​​trung thực, phát hiện, niềm tin hoặc kinh nghiệm về các chủ đề hoặc sản phẩm đó.

Các quan điểm và ý kiến ​​bày tỏ trên trang web này hoàn toàn là các tiêu chuẩn riêng của biên tập viên và biên tập viên. Bất kỳ khiếu nại sản phẩm, thống kê, báo giá hoặc đại diện khác về sản phẩm hoặc dịch vụ nên được xác minh với nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc bên liên quan.

Trang web không chứa bất kỳ nội dung nào có thể gây xung đột lợi ích.