Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm IMotorbike. Chúng tôi là nguồn thông tin trực tuyến số 1 tại Việt Nam về xe máy. Chúng tôi cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày để cải thiện dịch vụ của mình; nhằm mang đến cho người dùng những thông tin tốt nhất, toàn diện nhất.

IMotorbike bao gồm iMotorbike News, iMotorbike.my, iMotorbike.co.id, iMotorbike.vn, và bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi xác định là một phần của iMotorbike. Cùng với phiên bản Trang web của chúng tôi trên điện thoại thông và bất kỳ ứng dụng nào chúng tôi cung cấp (Ví dụ: ứng dụng có sẵn thông qua iTunes, Google Play Store và trên Facebook).

Chúng tôi cung cấp chất lượng “iMotorbike,” các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn tuân theo các quy định của Thỏa thuận cho người sử dụng này. Khi sử dụng iMotorbike hoặc xem nội dung của iMotorbike, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận cho người sử dụng này và tất cả các điều khoản của nó. Đây là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi, vì vậy vui lòng đọc kỹ.

Giấy phép sử dụng cá nhân

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép hạn chế và quyền truy cập và sử dụng IMotorbike cá nhân; để bạn không tải xuống bất kỳ phần nào cho mục đích thương mại hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào của nó; ngoại trừ được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản hoặc email. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc quyền sử dụng thương mại iMotorbike hoặc nội dung của iMotorbike; bất kỳ bộ sưu tập hoặc quyền sử dụng của bất kỳ loại xe hoặc danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả khác; bất kỳ bộ sưu tập hoặc sử dụng nội dung biên tập hoặc nội dung được gửi bởi các thành viên của chúng tôi hoặc khách truy cập khác của chúng tôi; bất kỳ việc sử dụng phái sinh của iMotorbike hoặc nội dung của nó; hoặc bất kỳ hành vi khai thác dữ liệu, trích xuất tự động hoặc các công cụ hoặc quy trình khai thác hoặc thu thập dữ liệu tương tự; và bạn đồng ý không làm bất cứ điều gì đã nói ở trên.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận người dùng này, bạn đồng ý không lưu trữ dưới bất kỳ hình thức nào, phân phối, truyền, hiển thị, tái tạo, sửa đổi, tạo tác phẩm phát sinh từ, bán hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào của bất kỳ phần nào của iMotorbike cho bất kỳ mục đích quảng cáo nào. Bạn có thể chia sẽ với trích dẫn nguồn gốc và thỉnh thoảng in một bản các trang của iMotorbike cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn, nhưng bạn hoàn toàn không được phép sao chép bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên iMotorbike (ngoại trừ Nội dung do Khách truy cập của chính bạn, như là được mô tả dưới đây) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản hoặc e-mail. Yêu cầu cho phép sao chép hoặc phân phối các tài liệu thuộc tài sản của iMotorbike phải được gửi thông báo xin bản quyền.

Bạn hoàn toàn không được phép sử dụng tên của chúng tôi (các từ có gốc từ “iMotorbike”, bao gồm các từ viết sai chính tả hoặc viết dựa trên các chữ cái ráp lại tạo thành từ tương tự, dù từ đứng một mình hoặc kết hợp với bất kỳ từ hoặc cụm từ nào khác), thương hiệu, nhãn hiệu hoặc dịch vụ theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả sử dụng trong bất kỳ tag hoặc bất kỳ văn bản ẩn khác nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản hoặc email của chúng tôi.

Bất kỳ vi phạm nào của việc sử dụng không đúng như các hạn mục đã nêu trên sẽ chấm  dứt quyền sử dụng do chúng tôi cấp cho bạn để truy cập vào và sử dụng iMotorbike.

Nội dung, tin tức do thành viên truy cập gửi

IMotorbike cung cấp một số phương tiện để giúp bạn có thể liên lạc với những khách truy cập và với chúng tôi.

Điều này bao gồm các công cụ và dịch vụ giao tiếp và cá nhân hóa khác nhau, là một phần của cộng đồng trên mạng của chúng tôi. Dịch vụ cộng đồng bao gồm:

 • Tin tức của iMotorbike và các bình luận về tin đó
 • Đánh giá và xếp hạng đại lý
 • Đánh giá dịch vụ sửa chữa từ các workshop & xếp hạng
 • Đánh giá của người tiêu dùng (và xếp hạng) về các loại xe máy
 • Hình ảnh được gửi bởi cộng đồng sử dụng iMotorbike
 • Bình luận cá nhân

Để thêm nội dung vào iMotorbike thông qua Dịch vụ cộng đồng, trước tiên bạn phải trở thành thành viên của iMotorbike; và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận thành viên của chúng tôi.

Tuy nhiên, một phương tiện liên lạc khác của chung tôi không yêu cầu bạn trở thành thành viên của iMotorbike là công cụ Trò chuyện trực tiếp, Trợ giúp và gửi cho chúng tôi các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn.

Tất cả các thông tin liên lạc của bạn được thực hiện đến hoặc thông qua các phương tiện khác này hoặc Dịch vụ cộng đồng của chúng tôi; cũng như bất kỳ tệp đính kèm nào với các thông tin liên lạc đó hoặc được gửi cho chúng tôi (chẳng hạn như tài liệu, hình ảnh và video) được gọi là “Thông tin/Nội dung do khách truy cập cung cấp.”

Bạn bị nghiêm cấm gửi hình ảnh hoặc video như một phần của Nội dung dưới hình thức Khách truy cập mà vi phạm bất kỳ hình thức nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc có chứa bất kỳ thông tin bí mật hoặc quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc thực thể nào. Vì khi gửi như vậy, bạn được xem như đã vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào rồi.

Chúng tôi có quyền xem xét tất cả Nội dung do Khách truy cập gửi và xóa hoặc từ chối hiển thị, bất kỳ Nội dung nào do Khách truy cập gửi theo quyết định của chúng tôi và vì bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có toàn quyền quyết định hiển thị bất kỳ Nội dung nào do Khách truy cập gửi cho chúng tôi (hoặc từ chối xóa bất kỳ Nội dung nào do khách truy cập gửi), ngay cả khi nó vi phạm Thỏa thuận người dùng này. Sau khi được gửi bởi khách truy cập, Nội dung do khách truy cập gửi có thể không được sửa đổi hoặc xóa bởi khách truy cập đó.

Bạn đồng ý rằng, một khi bạn đã gửi bất kỳ Nội dung nào dưới quyền Khách truy cập cho chúng tôi, bạn đã cho phép chúng tôi quyền sử dụng với bản quyền vĩnh viễn, mà không thể hủy ngang, cũng như tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, chỉnh sửa, định dạng lại, tạo các tác phẩm phát sinh từ, phân phối và hiển thị Nội dung do Khách truy cập gửi trên toàn thế giới cho bất kỳ mục đích nào và trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào (bao gồm quảng cáo hoặc các hình thức thương mại khác). Các quyền này áp dụng dưới tên của bạn, thông tin cá nhân khác, bao gồm hình ảnh, chân dung và giọng nói; và nếu có, cho mục Nội dung do Khách truy cập gửi. Bạn đồng thời cung cấp cho chúng tôi cả quyền không độc quyền để tìm cách gia nhập và / hoặc nhận thiệt hại từ bất kỳ bên thứ ba nào từ việc sử dụng trái phép hoặc sao chép Nội dung do Khách truy cập gửi. Nếu chúng tôi xuất bản Nội dung do khách truy cập của bạn hoặc ủy quyền hoặc cấp phép cho người khác làm như vậy, Nội dung do khách truy cập của bạn có thể được chỉnh sửa cho độ dài hoặc rõ ràng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác trước hoặc sau khi nó được xuất bản, nó có thể được gán cho bạn theo tên và thành phố (nếu được cung cấp cho chúng tôi) trừ khi bạn yêu cầu rõ ràng rằng bạn muốn ẩn danh và nhắc đến bạn bằng “pen name” (nếu bạn có).

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào do Khách truy cập gửi (ngoài nội dung của bạn) dưới bất kỳ hình thức nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bao gồm đăng hoặc tái viết lại bất kỳ Nội dung do khách truy cập nào đăng trên bất kỳ trang web nào khác.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập IMotorbike hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương pháp tin nhắn điện tử. Bạn đồng ý tự động nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên IMotorbike. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, bảo mật và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi bằng điện tử đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà các thông tin đó được truyền dưới dạng văn bản.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và bảo hành

TẤT CẢ CÁC VẬT LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM HOẶC CÓ SẴN TRÊN IMOTORBIKE LÀ “ĐÚNG NHƯ VẬY” VÀ “SẴN SÀNG” CHO BẠN SỬ . IMOTORBIKE VÀ TẤT CẢ CÁC VẬT LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, DỊCH VỤ, DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI HOẶC ĐÃ BAO GỒM SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THÔNG QUA THÔNG BÁO TRỰC TIẾP HOẶC TỪ NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG QUYỀN BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC GIÁN TIẾP. CHÚNG TÔI VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC MÀ CHÚNG TÔI LẤY DỮ LIỆU SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC VẬT LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BAO GỒM TRONG THÔNG TIN HOẶC CÓ SẴN QUA IMOTORBIKE LÀ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY; HOẶC CHUẨN MỰC, VÀ NGỘ NHẬN RẰNG IMOTORBIKE SẼ LUÔN SẴN SÀNG TẠI BẤT CỨ ĐỊA ĐIỂM HOẶC TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀO; VÀ RẰNG MỌI LỖI HOẶC HƯ HỎNG SẼ ĐƯỢC CHỈNH LẠI; HOẶC IMOTORBIKE KHÔNG BỊ VIRUT HAY CÁC PHẦN MỀM ĐỘC HẠI KHÁC TẤN CÔNG. BẠN CHẤP NHẬN TẤT CẢ RỦI RO CHO HÀNH VI SỬ DỤNG IMOTORBIKE CỦA BẠN. LÝ DO LÀ VÌ MỘT SỐ LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP VÀI HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO BẢO HÀNH CỤ THỂ, VÀ CÁC NGOẠI LỆ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Tất cả thông số kỹ thuật, thiết bị, giá cả, ưu đãi, thông tin về đại lý và giao dịch cũng như thông tin khác được hiển thị trên iMotorbike được thu thập từ các nguồn và dựa trên các thuật toán được chúng tôi tin là đáng tin cậy (ngoài Nội dung do Khách truy cập gửi, mà chúng tôi không phải là đại diện cung cấp), nhưng không thể đảm bảo rằng thông tin này là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật đúng thời điểm hiện tại. Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ lời khuyên, khuyến nghị hoặc hướng dẫn nào chúng tôi cung cấp trên IMotorbike, trong thông cáo báo chí, trong thông tin liên lạc giữa nhân viên của chúng tôi và bên thứ ba, hoặc trong bất kỳ phương tiện nào khác, hoặc được cung cấp bởi những khách truy cập của chúng tôi thông qua iMotorbike, là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hoặc giả định (và bạn đồng ý rằng IMotorbike không chịu bất kỳ trách nhiệm nào) có trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong thông tin, lời khuyên, khuyến nghị hoặc hướng dẫn được cung cấp bởi nhân viên của chúng tôi hoặc khách truy cập của chúng tôi.

Trước khi mua bất kỳ xe máy hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác mà bạn xem trên IMotorbike, bạn nên xác nhận với người bán hàng hoặc nhà cung cấp bất kỳ thông tin nào (bao gồm giá cả và các ưu đãi hoặc giảm giá có sẵn) vì nó quan trọng và ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

iMotorbike hiển thị cả quảng cáo của bên thứ ba và liên kết đến nhiều trang web khác không do chúng tôi điều hành, bao gồm các trang web nơi bạn có thể nhận được các sản phẩm và dịch vụ như hỗ trợ mua xe mới và xe đã qua sử dụng, cũng như dịch vụ tài và bảo hiểm phương tiện giao thông. Mặc dù chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo thông tin chi tiết của các trang web đó, IMotorbike không có quyền kiểm soát, xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ nội dung nào trên các trang web đó hoặc nội dung của bất kỳ quảng cáo nào chúng tôi hiển thị; chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại do bên thứ ba đưa ra hoặc đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp; và chúng tôi không đảm bảo hoặc bảo trợ giá cả, điều khoản, chất lượng, độ tin cậy hoặc hiệu suất của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng iMotorbike không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo nào chúng tôi hiển thị hoặc cho bất kỳ nội dung nào, các liên kết, tài nguyên hoặc dịch vụ được liên kết trên hoặc được cung cấp thông qua các trang web không do chúng tôi điều hành và IMotorbike sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba. Chúng tôi không đồng tài trợ, vận hành, chứng thực hoặc đảm bảo bất kỳ chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc đề nghị nào có thể được các bên thứ ba khuyến khích hoặc có thể truy cập thông qua các liên kết từ iMotorbike.

Trách nhiệm hữu hạn

CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY NÀO CHÚNG TÔI KINH DOANH VỚI, DƯỚI HÌNH THỨC TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐỘC LẬP, ĐẶC THÙ RIÊNG, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC SỰ VIỆC NÀO GÂY RA DO KẾT QUẢ SỬ DỤNG CỦA, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, TRÊN IMOTORBIKE. LÝ DO LÀ VÌ MỘT VÀI TOÀ ÁN TỐI CAO KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI TỐI ĐA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP HỌ BẢO VỆ.

Tài khoản iMotorbike của bạn

Nếu bạn đã đăng ký Tài khoản trên iMotorbike, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và hạn chế chia sẽ quyền truy cập vào tài khoản iMotorbike của mình trên máy tính của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản của mình.

Khiếu nại bản quyền

Chúng tôi tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép – bởi chúng tôi hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba nào trên IMotorbike – theo hướng vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin bằng văn bản và gửi về địa chỉ được chỉ định bên dưới. Xin lưu ý rằng quy trình này chỉ dành riêng cho việc thông báo khiếu nại bản quyền đến chúng tôi rằng tài liệu, thông tin của bạn đã bị xâm phạm.

Nội dung gửi bao gồm:

 • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký sống của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;
 • Mô tả về tác phẩm/sản phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
 • Mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại vi phạm được đặt trên iMotorbike, bao gồm đường dẫn của trang thông tin đang xuất hiện;
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 • Tuyên bố của bạn, bằng một ý nguyện tốt và chân thành, rằng thông tin đang đăng tải chưa được sự đồng ý của bạn về việc sử dụng bản quyền của mình, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và
 • Tuyên bố của bạn, được đưa dưới sự hiểu biết về luật áp dụng hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Để gửi thông báo khiếu nại về việc vi phạm bản quyền trên iMotorbike, vui lòng kết nối với chúng tôi tại đây:

Công Ty iMotorbike Việt Nam

F1.2 Hado Airport Building,

No.2 Hong Ha, Tan Binh District,

HCMC, Vietnam

Số điện thoại: +84 93 324 11 88

HOẶC qua email: info@imotorbike.com

Thiệt hại và bồi thường

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm Thỏa thuận khách truy cập này. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho iMotorbike, các chi nhánh, nhân viên, ban giám đốc, đại lý và nhân viên của các cá thể này, mà bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào từ bạn, bao gồm phí luật sư hợp lý, hoặc dịch vụ được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do bạn gây ra từ hành động vi phạm Thỏa thuận khách truy cập này hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào xảy ra liên quan đến việc bạn sử dụng iMotorbike.

Tính bao quát

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận khách truy cập này bị truy  là bất hợp pháp hoặc trái với chính sách công cộng, hoặc không thể thực thi được, thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận khách truy cập này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc có kết quả bị phong toả.