Thỏa thuận Khách truy cập

Ngày hiệu lực từ:  30 tháng 1 năm 2017

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến iMotorbike.Trong Thỏa thuận khách truy cập này, các thuật ngữ "iMotorbike", "chúng tôi", và "của chúng tôi" đề cập đến iMotorbike Pte Ltd, và các thuật ngữ "bạn" và "của bạn" đề cập đến bạn như một người dùng trang web, điện thoại di động của chúng tôi và các ứng dụng và sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là "Trang web iMotorbike").

 1. Quy định chung
  1. Bằng cách sử dụng Trang web iMotorbike, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận khách truy cập này. Đây là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và IMotorbike; xin vui lòng đọc kỹ thông tin. Khi sử dụng Trang web IMotorbike, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và nguyên tắc khác được đăng áp dụng cho một số dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua Trang web IMotorbike. Tất cả các điều khoản và hướng dẫn trên Trang web IMotorbike, bao gồm bản Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi, là một phần của Thỏa thuận khách truy cập này và được đưa vào đây để tham khảo. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi tính năng hoặc dịch vụ có sẵn bất cứ lúc nào trên Trang web IMotorbike đều phải tuân theo Thỏa thuận khách truy cập này. Truy cập Trang web IMotorbike dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí thông qua các phương tiện tự động, thiết lập việc bạn sử dụng Trang web IMotorbike và thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận khách truy cập này. Thỉnh thoảng, IMotorbike có thể thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận khách truy cập này và sẽ sửa lại ngày có hiệu lực tương ứng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web IMotorbike sau ngày có hiệu lực đã đăng sẽ thiết lập thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận khách truy cập này như đã sửa đổi, ngoại trừ việc sửa đổi không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trước ngày có hiệu lực. IMotorbike có thể thay đổi, hạn chế quyền truy cập, tạm dừng hoặc ngừng các Trang web IMotorbike hoặc bất kỳ phần nào trong đó.
  2. Tài liệu xuất hiện trên Trang web IMotorbike chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi mong muốn cung cấp một trang web hữu ích, đôi khi hãy chú ý rằng các trang web IMotorbike cũng có thể có lỗi. Trang web IMotorbike bao gồm các tài liệu và thông tin được thu thập và cung cấp bởi các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chưa đánh giá hoặc xem xét. Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, tính hoàn thiện, tính kịp thời hoặc độ tin cậy của bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào trên Trang web IMotorbike và bạn không nên tin tưởng vào nó mà thiếu đi việc kiểm định độc lập.
  3. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào trên Trang web IMotorbike mà bạn cho là không chính xác để thông báo cho chúng tôi. Vui lòng chuyển tiếp một bản sao của các tài liệu hoặc thông tin cho Người quản lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi, cùng với lời giải thích về sự không chính xác.
 2. Mua bán xe
  1. Trang web IMotorbike là một dịch vụ thông tin và danh sách phương tiện tập hợp người mua và người bán. IMotorbike không phải là một bên tham gia bất kỳ giao dịch nào giữa người mua và người bán xe có bắt nguồn từ hoặc thông qua Trang web IMotorbike. Thông tin về một chiếc xe hoặc sản phẩm cụ thể được cung cấp bởi người bán, không phải bởi IMotorbike. Giá cả và các điều khoản khác của bất kỳ giao dịch bán hàng nào vẫn phải được đàm phán trực tiếp giữa người mua và người bán.
  2. Mặc dù chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người đến Trang web IMotorbike sẽ hành động tôn trọng và đối xử công bằng với nhau, chúng tôi không thể xác minh thông tin mà người bán cung cấp hoặc bảo đảm cho phương tiện họ cung cấp. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo cho người bán một chiếc xe rằng khoản thanh toán mà người đó nhận được từ người mua là hợp pháp. Khi sử dụng Trang web IMotorbike để tìm người mua xe của bạn hoặc một chiếc xe để mua, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khả năng phán đoán thực tế và sự đánh đúng đắn của bạn khi bán một chiếc xe thông qua, hoặc trả lời một quảng cáo được phân loại trên báo.
  3. Sẽ không có sự thay thế nào về sự cân nhắc có lợi và sự đánh giá đúng đắn của chính bạn khi mua hàng.
  4. Mua xe
   1. Giá được liệt kê bởi người bán trên Trang web IMotorbike thường không bao gồm thuế bán hàng, phí tài chính, tiêu đề, giấy phép, quy định, tài liệu đại lý, kiểm tra khí thải và phí tuân thủ, bất kỳ hoặc tất cả có thể được thêm vào giá niêm yết để báo giá bán cuối cùng của một chiếc xe cụ thể. Trước khi mua một chiếc xe hoặc bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác mà bạn đã đọc trên Trang web IMotorbike, bạn nên xác nhận với người bán bất kỳ thông tin nào, bao gồm giá cả là cái rất quan trọng đối với quyết định mua hàng của bạn. IMotorbike không chịu trách nhiệm và không đảm bảo hiệu suất của bất kỳ phương tiện, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được liệt kê hoặc tìm thấy trên Trang web IMotorbike.
   2. Nếu có vẻ như thông báo email của bạn chưa đến được với người bán chiếc xe bạn đang tìm hiểu, bạn có thể thử hỏi qua điện thoại nếu người bán đã cung cấp số điện thoại.
   3. Danh sách xe đã sử dụng của chúng tôi có thể bao gồm các xe đã được "chứng nhận" đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định được thiết lập bởi các nhà sản xuất và / hoặc đại lý liên quan đến các chương trình xe được sử dụng đời trước của họ. Quyết định chứng nhận bất kỳ chiếc xe cụ thể nào được đưa ra bởi nhà sản xuất hoặc đại lý chứng nhận và thông tin về xe có trong danh sách xe được chứng nhận của IMotorbike Site được cung cấp bởi đại lý niêm yết. Cả IMotorbike và nhà sản xuất đều không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong danh sách xe được chứng nhận. Chỉ có bên xác nhận một chiếc xe chịu trách nhiệm về quyết định chứng nhận chiếc xe đó. Bạn nên tự tìm hiểu đầy đủ các điều khoản của chương trình chứng nhận hiện hành trước khi mua một chiếc xe được chứng nhận.
  5. Lập Danh sách xe của bạn
   1. Để bạn cung cấp một chiếc xe để bán thông qua dịch vụ của chúng tôi “Bán ngay bây giờ” cho người bán tư nhân, bạn phải đồng ý với Điều khoản bán hàng của chúng tôi. Điều khoản bán hàng yêu cầu, trong số những điều khác, bạn phải chuẩn bị bán chiếc xe của mình với mức giá và theo các điều khoản mà bạn đã liệt kê. Bạn phải có quyền sở hữu chiếc xe thực tế được liệt kê và khả năng chuyển quyền sở hữu. Để liệt kê một chiếc xe để bán trên các trang web IMotorbike, người bán cũng được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng và liên hệ nhất định. Thông tin phải xác định chính xác người bán và phương thức liên hệ phải cho phép người mua liên lạc trực tiếp với người bán. Bạn không được tính phí cho bất kỳ người mua tiềm năng nào về thông tin của bất kỳ chiếc xe nào được liệt kê để bán trên Trang web IMotorbike, cũng như bạn không thể sử dụng Trang web IMotorbike để quảng cáo, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác.
   2. Bằng cách sử dụng Trang web IMotorbike để bán xe của bạn với tư cách là người bán tư nhân, bạn xác nhận rằng bạn ít nhất 16 tuổi, bạn không phải là đại lý xe máy, rằng bạn không liệt kê một chiếc xe để bán trong khả năng của mình như một chủ sở hữu, nhân viên hoặc đại diện của một đại lý, và cả bạn và bất kỳ ai thay mặt bạn sẽ liệt kê hơn năm chiếc xe để bán. Một người bán tư nhân muốn liệt kê nhiều hơn năm xe cùng lúc và bất kỳ đại lý thương mại nào muốn liệt kê bất kỳ chiếc xe nào, phải sắp xếp với chúng tôi trước khi thực hiện. Vui lòng truy cập Cổng thông tin bán hàng của chúng tôi để biết thông tin.
   3. Khi bạn liệt kê một chiếc xe để bán thông qua dịch vụ của chúng tôi “Bán ngay bây giờ”, chúng tôi cũng có thể quảng bá danh sách của bạn trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Cả IMotorbike và bất kỳ trang web nào mà chúng tôi phân phối hoặc quảng bá danh sách của bạn sẽ không tính bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho lần quảng cáo thêm này. Nó chỉ đơn giản là giá trị thêm vào từ IMotorbike. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi sẽ không liên hệ bạn với các ưu đãi để bán cho bạn các dịch vụ quảng cáo bổ sung hoặc phân phối bổ sung cho danh sách của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Nếu các bên thứ ba liên hệ với bạn mà không có sự cho phép của bạn để bán cho bạn các dịch vụ đó, họ có thể đã sử dụng sai các Trang web IMotorbike và vi phạm Thỏa thuận khách truy cập này để khai thác thông tin danh sách của bạn. Nếu bạn nhận được bất kỳ lời mời chào nào mà bạn không ủy quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.
   4. Danh sách không được sử dụng để quảng cáo nhiều hơn một phương tiện, bất kể thời hạn của danh sách. Vì lý do này, bạn không thể chỉnh sửa năm, nhãn hiệu, mẫu mã hoặc số khung xe của mình sau khi bạn đã mua một danh sách. Luôn kiểm tra kỹ thông tin này trước khi mua danh sách. Phí danh sách thường không được hoàn lại, vì vậy nếu bạn nhập thông tin không chính xác trong các trường năm, nhãn hiệu, mẫu mã hoặc số khung xe, bạn sẽ phải xóa danh sách và mua một danh sách mới để tạo một danh sách chính xác. Bằng cách sử dụng Trang web IMotorbike để bán chiếc xe của bạn, bạn đồng ý trả giá của gói bạn chọn và giá của bất kỳ nâng cấp quảng cáo nào, bất kể xe của bạn có bán theo danh sách này hay không. Bạn cũng đồng ý thanh toán mọi khoản thuế hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ “Bán Ngay”. Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn yêu cầu hoàn lại tiền.
   5. Trách nhiệm đối với thông tin có trong mỗi danh sách thuộc về mỗi người bán. Bản thân bạn chịu trách nhiệm về tài liệu bạn đăng, bao gồm thông tin liệt kê và hình ảnh về chiếc xe của bạn và nội dung của tất cả các tin nhắn email bạn truyền qua Trang web IMotorbike. Niềm tin của người dùng sẽ giảm đi đối với chiếc xe bạn đang muốn bán nhanh hơn với sự trình bày không chính xác hoặc những miêu tả sai lệch về chiếc xe đó. Và vì bất kỳ sự mất niềm tin của người dùng đối với bạn có khả năng đi kèm với sự mất niềm tin của người dùng đối với chúng tôi, chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và, về mọi phương diện, bạn xem xét những người dùng khác của Trang web IMotorbike một cách công bằng và tôn trọng.
   6. Liên quan đến những nỗ lực của chúng tôi để chống gian lận Internet, một số danh sách có thể được sàng lọc trước khi được đăng công khai. Quá trình này có thể trì hoãn việc xuất bản danh sách của bạn. Mặc dù chúng tôi không thể giám sát mọi giao dịch bắt nguồn từ một danh sách trên Trang web IMotorbike, đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện các thử nghiệm đảm bảo chất lượng ngẫu nhiên để xác nhận rằng những người cung cấp xe để bán trên Trang web IMotorbike đã sẵn sàng bán những chiếc xe đó với giá cả và các điều khoản mà các phương tiện như vậy được quảng cáo. Bằng cách sử dụng Trang web IMotorbike, bạn đồng ý hợp tác trong các thử nghiệm đảm bảo chất lượng này. Nếu các thử nghiệm của chúng tôi tiết lộ hoặc chúng tôi biết rằng người bán có thể vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận khách truy cập này, chúng tôi có quyền từ chối việc người bán sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Trang web IMotorbike và mọi trang web liên kết và xóa danh sách của người bán đó khỏi trang web.
   7. Bằng cách liệt kê một chiếc xe để bán trên Trang web IMotorbike, bạn đồng ý sử dụng địa chỉ email của những người trả lời danh sách của bạn chỉ để liên lạc với họ về việc bán tiềm năng của chiếc xe đó.
 3. Dịch vụ của bên thứ ba
  1. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp nhiều liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không hoạt động nơi bạn có thể nhận các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ô tô, bao gồm bảo hiểm, bảo hành, tài chính và dịch vụ kiểm hàng.
  2. Nếu bạn đặt một gói kiểm hàng thông qua trang web của bên thứ ba cho một chiếc xe mà bạn quan tâm để mua, hãy nhớ rằng việc kiểm tra không phải là bảo hành. Mặc dù việc kiểm tra có thể có giá trị đáng kể trong việc mua một chiếc xe không chính chủ, việc kiểm tra không phải là sự đảm bảo rằng chiếc xe được kiểm tra không có lỗi hoặc người kiểm tra đã xác định được tất cả các khiếm khuyết hiện có. Trước khi bạn mua dịch vụ kiểm tra, bạn nên xác nhận với người kiểm hàng địa điểm mà việc kiểm tra sẽ được tiến hành. Bạn có trách nhiệm phối hợp và sắp xếp kiểm tra. Bạn xác nhận IMotorbike và các chi nhánh của nó khỏi mọi thiệt hại mà bạn có thể phải chịu và đồng ý không xác nhận bất kỳ khiếu nại nào đối với họ, phát sinh từ việc bạn mua hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.
  3. Mặc dù chúng tôi cung cấp các liên kết có sẵn đến các trang web của các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm về giá cả, điều khoản, chất lượng, độ tin cậy hoặc tính năng của các sản phẩm hoặc dịch vụ do họ cung cấp. Thư tín hoặc giao dịch kinh doanh của bạn với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của nhà cung cấp hoặc bên thứ ba khác được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang web IMotorbike, bao gồm thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc đại diện nào khác liên quan đến các giao dịch đó, là duy nhất giữa bạn và bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do các thỏa thuận đó với hoặc sự hiện diện của các bên thứ ba như vậy trên Trang web IMotorbike.
  4. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết có sẵn đến các trang web được điều hành bởi các đại lý liệt kê xe của họ trên Trang web IMotorbike. Mặc dù chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi có thể cung cấp cho một số trang web của đại lý này, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên các trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các cuộc thi quảng cáo và ưu đãi rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi không đồng tài trợ, hoạt động, chứng thực hoặc bảo đảm bất kỳ chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc đề nghị nào của nhà quảng cáo có thể được quảng cáo theo thời điểm trên Trang web IMotorbike hoặc có thể truy cập thông qua liên kết từ Trang web IMotorbike và bạn phát hành IMotorbike và các chi nhánh của chúng tôi từ bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu và đồng ý không xác nhận bất kỳ khiếu nại nào đối với bất kỳ ai trong số họ, phát sinh từ việc bạn gia nhập, tham gia hoặc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào trong bất kỳ đề nghị rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi nào.
 4. Quyền sở hữu và Sự cho phép
  1. Trang web IMotorbike được cung cấp cho người dùng cuối cùng của chúng tôi cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Các tài liệu trên Trang web IMotorbike là tài sản của IMotorbike hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Malaysia, luật bản quyền khác và các công ước quốc tế. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận khách truy cập này, bạn không được phân phối, truyền tải, hiển thị, tái tạo, sửa đổi, tạo tác phẩm phát sinh từ hoặc khai thác bất kỳ tài liệu nào trên Trang web IMotorbike. Bạn có thể hiển thị và thỉnh thoảng in một bản sao của bất kỳ trang nào trên Trang web IMotorbike cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn, nhưng bạn không được sao chép bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Trang web IMotorbike mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu các tài liệu đó. Bạn không được lưu trữ bất kỳ phần đáng kể nào, cũng như phân phối các bản sao của các tài liệu được tìm thấy trên Trang web IMotorbike, dưới mọi hình thức (bao gồm cả hình thức điện tử), mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu các tài liệu đó. Yêu cầu cho phép sao chép hoặc phân phối các tài liệu được tìm thấy trên Trang web IMotorbike phải được gửi đến Người quản lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
  2. Bạn có thể tự do thiết lập một liên kết siêu văn bản đến các Trang web IMotorbike miễn là liên kết đó không nêu hoặc ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hay tài trợ nào của bạn, công ty của bạn hoặc trang web của bạn bởi IMotorbike hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn không được trình bày bất kỳ nội dung nào của Trang web IMotorbike, cũng như không kết hợp với một trang web hoặc dịch vụ bất kỳ tài sản trí tuệ nào của IMotorbike hoặc người cấp phép của nó. Yêu cầu cho phép trình bày nội dung của chúng tôi hoặc sử dụng nội dung của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được mô tả rõ ràng trong Thỏa thuận khách truy cập này phải được gửi đến Người quản lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
  3. IMotorbike và logo IMotorbike đều là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Tên của các sản phẩm và dịch vụ khác được đề cập trên Trang web IMotorbike có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào xuất hiện trên Trang web IMotorbike mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.
  4. Bạn thừa nhận rằng bằng cách truyền hoặc đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Trang web iMotorbike, bạn cấp cho chúng tôi hoặc bất kỳ ai được chúng tôi ủy quyền, không hạn chế, không độc quyền, toàn cầu, miễn phí tiền bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, giấy phép sử dụng, sửa đổi , thực hiện, hiển thị, phát sóng, tái tạo, tạo các tác phẩm phái sinh từ, truyền, bán hoặc sử dụng, khai thác hoặc phân phối, miễn phí, tất cả các tài liệu đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được thể hiện trong đó), toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào (cho dù được biết đến hay sau đây được mở rộng ra), cho bất kỳ mục đích nào. Giấy phép nêu trên bao gồm quyền khai thác bất kỳ quyền sở hữu nào trong tài liệu đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền theo bản quyền, nhãn hiệu hoặc luật bằng sáng chế tồn tại trong bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào. Ngoài ra, liên quan đến việc thực hiện các quyền này, bạn cấp cho chúng tôi và bất kỳ ai được chúng tôi ủy quyền, có quyền xác định bạn là tác giả của tài liệu đó theo tên, địa chỉ email hoặc tên người dùng và sử dụng hình ảnh và chân dung của bạn nếu được cung cấp, liên quan đến tài liệu đó. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào bạn truyền tải hoặc đăng qua Trang web IMotorbike. Trong số các mục đích sử dụng khác của tài liệu người dùng, Trang web IMotorbike sử dụng dữ liệu danh sách để lấy thông tin hữu ích (như thông tin định giá xe) để hiển thị, bán và phân phối.
 5. Nội dung người dùng
  1. Trang web IMotorbike cho phép người dùng xuất bản danh sách, xếp hạng và đánh giá và truy cập các công cụ truyền thông xã hội nơi người dùng có thể đăng tài liệu có thể truy cập được cho người khác hoặc truyền thông tin cho người khác. Một số công cụ này có thể được vận hành bởi các bên thứ ba và việc bạn sử dụng chúng phải tuân theo cả các điều khoản của Thỏa thuận khách truy cập này và theo chính sách của các nhà cung cấp bên thứ ba của họ.
  2. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và rủi ro cho việc bạn sử dụng bất kỳ khu vực tương tác nào trên Trang web IMotorbike. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo được đăng hoặc truyền qua Trang web IMotorbike đều thể hiện quan điểm của tác giả chứ không phải của IMotorbike. Bạn cũng thừa nhận rằng việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào nội dung đó có nguy cơ của riêng bạn.
  3. Khi xuất bản bất cứ điều gì lên Trang web IMotorbike hoặc sử dụng bất kỳ công cụ truyền thông xã hội hoặc tính năng tương tác nào, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng hoặc truyền:
   1. bất kỳ tài liệu có bản quyền nào trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát bản quyền trong và đối với tài liệu đó;
   2. tài liệu đó là: cố ý sai và / hoặc nói xấu, không chính xác, phỉ báng, quanh co, lạm dụng, thô tục, thù hận, phân biệt chủng tộc, bảo thủ, phân biệt giới tính, quấy rối, đe dọa, kích động, khiêu dâm, đồi trụy, xâm nhập đời tư cá nhân hoặc phản đối hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào;
   3. tài liệu vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;
   4. thô tục trong dòng chủ đề, tin nhắn hoặc chữ ký;
   5. bất kỳ tài liệu nào chứa virus, Trojan, hoặc bọ khai thác thông tin hoặc bất kỳ thành phần gây rối hoặc gây hại nào khác;
   6. tài liệu vi phạm quyền riêng tư của người khác, tức là, có chứa số điện thoại, địa chỉ hoặc thông tin cá nhân khác;
   7. thư rác, bao gồm, nhưng không giới hạn, thư rác, thư dây chuyền, email hàng loạt không được yêu cầu hoặc tin nhắn trùng lặp, bài đăng chéo quá mức và tài liệu không liên quan đến diễn đàn mà được đăng;
   8. tài liệu có chứa quảng cáo hoặc chào mời thương mại; hoặc là
   9. tài liệu thảo luận về các hoạt động bất hợp pháp hoặc liên kết đến các trang web liên quan đến các hoạt động đó.
  4. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng hoặc thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
   1. can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web IMotorbike hoặc hệ thống máy tính, máy chủ hoặc mạng của chúng tôi;
   2. cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web IMotorbike, vào các tài khoản thuộc về người dùng khác hoặc hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với Trang web IMotorbike;
   3. tham gia vào bất kỳ hoạt động trích xuất dữ liệu hoặc trường dữ liệu có hệ thống nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ email, bằng cách sử dụng bất kỳ cơ chế tự động nào, như rô bốt web, trình thu thập dữ liệu (ngoại trừ tuân thủ nghiêm ngặt với Tập hợp tiêu chuẩn web điều chỉnh hành vi của rô bốt web) hoặc theo cách khác;
   4. thu thập thông tin về người khác mà không có sự đồng ý của họ;
   5. can thiệp vào việc sử dụng Trang web IMotorbike của bất kỳ cá nhân hoặc bên nào khác;
   6. mạo danh bất kỳ người nào, hoặc cố gắng đánh lừa người khác về danh tính của bạn hoặc đăng tài liệu dưới tên người dùng phụ hoặc bí danh khác; hoặc là
   7. chia sẻ bất kỳ tên người dùng và / hoặc mật khẩu nào bạn có trên Trang web IMotorbike với bất kỳ người nào khác.
  5. Không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của IMotorbike, việc vi phạm bất kỳ nội dung nào ở trên có thể dẫn đến việc xóa bất kỳ nội dung nào bạn đã truyền hoặc đăng, hủy bỏ bất kỳ tài khoản nào bạn có trên Trang web IMotorbike hoặc trên các trang web và dịch vụ liên kết của chúng tôi và / hoặc cấm tạo tài khoản mới.
  6. Mặc dù IMotorbike không thể giám sát tất cả các danh sách và nội dung được đăng lên Trang web của IMotorbike, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) để xóa, di chuyển, cô đọng hoặc chỉnh sửa bất kỳ quảng cáo, xếp hạng, đánh giá, nội dung hoặc các bài đăng nào khác sự chú ý của chúng tôi rằng chúng tôi xem xét không thể chấp nhận hoặc không phù hợp, cho dù vì lý do pháp lý hoặc lý do khác. Chúng tôi có quyền từ chối quyền truy cập của bất kỳ ai mà chúng tôi tin rằng đã vi phạm các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận khách truy cập này. Trong quá trình kinh doanh thông thường, chúng tôi sẽ không xem xét nội dung của các tin nhắn điện tử riêng tư không được gửi đến chúng tôi. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi có thể giám sát các thông tin liên lạc như chúng tôi tin là phù hợp để tuân thủ luật pháp hiện hành, phản hồi quy trình pháp lý hoặc yêu cầu thực thi pháp luật, để thực thi Thỏa thuận khách truy cập này hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của khách truy cập vào Trang web IMotorbike , các nhà quảng cáo, công chúng, chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Mặc dù đã nói ở trên, IMotorbike không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ nội dung nào được đăng lên Trang web IMotorbike của bạn hoặc bởi các bên thứ ba.
 6. Chấm Dứt

  Trong một số trường hợp mà không cần thông báo trước với bạn, chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng và truy cập vào bất kỳ phần nào của Trang web IMotorbike mà chúng tôi hạn chế quyền truy cập bằng cách yêu cầu đăng ký. Một số lý do cho việc chấm dứt đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (a) vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm Thỏa thuận khách truy cập này hoặc các điều khoản hoặc hướng dẫn kết hợp khác, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác, (c) quyết định của chúng tôi về việc ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc một phần của Trang web IMotorbike, (d) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và (e) các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Tất cả các chấm dứt sẽ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chấm dứt sử dụng hoặc truy cập vào Trang web IMotorbike hoặc bất kỳ phần nào của Trang web IMotorbike. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành, giới hạn trách nhiệm và bồi thường.
  1. NẾU BẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, HOẶC DỊCH VỤ CÓ SẴN THÔNG QUA CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE, BẠN ĐANG GẶP PHẢI RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. BẠN HIỂU RẰNG CÓ THỂ TRÌ HOÃN, BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CHÍNH XÁC, VÀ / HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC VỚI THÔNG TIN, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC QUẢNG CÁO QUA CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE. CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN "NHƯ VẬY". IMOTORBIKE VÀ CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ, VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, HIỆN HÀNH, KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CỦA THÔNG TIN HIỆN HÀNH TRÊN TRANG WEB IMOTORBIKE (HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN, HÀNG HÓA, HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN, ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC KHUYẾN MÃI HOẶC BÁN THÔNG QUA TRANG WEB IMOTORBIKE). CHÚNG TA HOẶC HỌ KHÔNG ĐẢM BẢO TRANG WEB IMOTORBIKE SẼ KHÔNG BỊ LỖI, HOẶC TIẾP TỤC HIỆN HÀNH, HOẶC TRANG WEB IMOTORBIKE SẼ KHÔNG CHỨA VIRUS HAY CÁC NHÂN TỐ GÂY HẠI. IMOTORBIKE VÀ CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, HÀNH ĐỘNG HOẶC PHÁN QUYẾT NÀO PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB IMOTORBIKE BỞI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA.
  2. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, IMOTORBIKE HOẶC CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA IMOTORBIKE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN HOẶC TỪ HOẶC QUẢNG CÁO HOẶC KHUYẾN MÃI TRÊN IMOTORBIKE, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, GƯƠNG MẪU HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (BAO GỒM DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN BỊ MẤT, THẤT THOÁT KINH DOANH VÀ MẤT DỮ LIỆU), NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRÁCH NHIỆM CỦA IMOTORBIKE VÀ CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA NÓ, NẾU CÓ, PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ LOẠI KHIẾU NẠI PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ, NẾU CÓ, CHO SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE MÀ TRONG ĐÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC CHO LÀ PHÁT SINH. MÀ KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH TỔNG QUÁT CỦA CÂU TRƯỚC, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ HÀNH VI ĐE DỌA, PHỈ BÁNG, KHIÊU DÂM, XÚC PHẠM, HOẶC BẤT HỢP PHÁP NÀO CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC HOẶC BẤT KỲ HÀNH VI XÂM PHẠM NÀO CỦA BẠN HOẶC QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE.
  3. MỘT SỐ THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO HÀNH NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ. THEO ĐÓ, MỘT SỐ KHUYẾN CÁO VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG.
  4. BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG CHO IMOTORBIKE VÀ CHỦ SỞ HỮU, CỔ ĐÔNG, CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐỐI TÁC VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA HỌ VÀ GIỮ HỌ VÔ HẠI KHỎI MỌI KHIẾU NẠI VÀ CHI PHÍ, KỂ CẢ PHÍ LUẬT SƯ, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB IMOTORBIKE HOẶC BẤT KỲ VI PHẠM THỎA THUẬN KHÁCH TRUY CẬP NÀY.
 7. Đăng ký
  1. Để có quyền truy cập vào một số dịch vụ từ Trang web IMotorbike (ví dụ: để quản lý danh sách người bán tư nhân của bạn trên Trang web IMotorbike), bạn có thể phải đăng ký trên Trang web IMotorbike. Là một phần của quy trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu chọn tên người dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký đó sẽ chính xác và đầy đủ và bạn sẽ không đăng ký dưới tên của người khác. Việc không cung cấp thông tin chính xác và kịp thời có thể khiến tài khoản của bạn bị đóng và / hoặc quyền truy cập vào nội dung được cung cấp thông qua tài khoản của bạn bị treo, ngừng hoặc xóa. Chúng tôi có quyền không cho phép sử dụng tên người dùng mà chúng tôi cho là xúc phạm hoặc không phù hợp. Bạn sẽ chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình và cho mọi hành động của những người truy cập Trang web IMotorbike thông qua bất kỳ tên người dùng / mật khẩu nào được gán cho bạn. Bạn sẽ thông báo cho Người quản lý dịch vụ khách hàng của IMotorbike về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào được biết hoặc nghi ngờ sử dụng tài khoản của bạn qua email.
  2. IMotorbike có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập thông qua tài khoản người dùng và chi tiết đăng ký cho các mục đích tiếp thị và thương mại của các đối tác kinh doanh.
 8. Thông báo vi phạm bản quyền

  Nếu bạn là chủ sở hữu tài sản trí tuệ tin rằng tài sản trí tuệ của bạn đã được đăng hoặc phân phối không chính xác qua Trang web IMotorbike, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ email info@imotorbike.com hoặc gửi thông báo qua thư tới: iMotorbike Pte Ltd, 160 Robinson Road # 14-04 Suntec Tower 4, Singapore 068914, Người nhận: Bộ phận pháp lý / Bản quyền. Thông báo của bạn cho chúng tôi phải bao gồm các thông tin sau: (1) chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu hoạt động có bản quyền bị cáo buộc vi phạm; (2) mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tác phẩm được cho là đã bị vi phạm; (3) mô tả về nơi trên Trang web IMotorbike, tài liệu bị cáo buộc vi phạm xuất hiện sẽ cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu; (4) thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email; (5) một sự xác nhận của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng việc cáo buộc vi phạm đã không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và (6) tuyên bố của bạn, theo hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu tác phẩm có bản quyền bị cáo buộc là vi phạm.
 9. Điều khoản khác
  1. Chúng tôi muốn những người mua tiềm năng truy cập Trang web IMotorbike thoải mái chia sẻ địa chỉ email của họ với những chiếc xe được liệt kê để bán trên Trang web IMotorbike. Bằng cách truy cập Trang web IMotorbike, bạn đồng ý không sử dụng thông tin liên quan đến những người dùng khác của Trang web IMotorbike hoặc các phương tiện họ đã liệt kê hoặc tìm kiếm trên Trang web IMotorbike (bao gồm thông tin danh sách, tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại và / hoặc thông tin khác), cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc khám phá tiềm năng mua hoặc bán một chiếc xe được liệt kê.
  2. Thỏa thuận khách truy cập này đã được thực hiện và sẽ được hiểu theo luật pháp của Malaysia, mà không liên quan đến việc lựa chọn các quy tắc luật pháp.
  3. Vui lòng báo cáo mọi vi phạm Thỏa thuận khách truy cập này cho Người quản lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
KẾT THÚC THỎA THUẬN