Chính sách Bảo mật

Chỉnh sửa cuối cùng: Ngày 01 tháng 04 năm 2018

iMotorbike Pte Ltd ("chúng tôi") là chủ sở hữu của doanh nghiệp iMotorbike Pte Ltd với website mang tên https://www.imotorbike.vn, và chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách Bảo mật này (cùng với các Điều khoản khác của chúng tôi được trình bày trên website https://www.imotorbike.vn và bất kỳ tài liệu nào khác có liên quan trong đó) đặt ra cơ sở mà bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn hay cái bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chính chúng tôi xử lý. Vui lòng đọc kỹ những điều sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý nó.

Trừ khi bị hạn chế bởi luật pháp hiện hành, bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn do chúng tôi thu thập theo thời gian có thể được sử dụng và tiết lộ cho các mục đích như thế và cho các cá nhân đó như quy định trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Trang web. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được một thông báo cá nhân. Bạn sẽ được mặc nhiên xem là đã thừa nhận và đồng ý với Chính sách Bảo mật được chỉnh sửa nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi có hiệu lực. Bạn sẽ được nhắc nhở để kiểm tra các bản cập nhật của Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng trang web.

 1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  1. Bạn có thể sử dụng và lướt trang web mà không bị tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân như một điều kiện để sử dụng trang web, ngoại trừ các yêu cầu cần thiết từ phía bạn hoặc trong trường hợp bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
  2. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi, thông qua đăng ký, hoàn thành các biểu mẫu, email, bảng câu hỏi và yêu cầu và các tình huống tương tự mà bạn đã chọn để cung cấp thông tin cho chúng tôi. Do đó, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu như sau cho bạn:
   • thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện các giao dịch với chúng tôi trên hoặc liên quan đến trang web, bao gồm thông tin liên quan đến bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện trên trang web;
   • thông tin mà bạn cung cấp khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi trên trang web;
   • thông tin mà bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi để giải quyết các vấn đề mà bạn có thể gặp phải;
   • thông tin mà bạn cung cấp cho mục đích đăng ký các dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp trên trang web, thông báo qua email và / hoặc bản tin;
   • chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào trang web bao gồm, nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí và các nguồn thông tin mà bạn truy cập.
 2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
  1. Tất cả thông tin được thu thập, bao gồm thông tin cá nhân, có thể được chúng tôi sử dụng một cách tổng hợp hoặc riêng lẻ và có thể được kết hợp với các thông tin khác cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:
   • quản trị trang web;
   • cải thiện kinh nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hóa trang web;
   • cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web;
   • cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu cụ thể;
   • trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn theo email và / hoặc gửi (các) biểu mẫu trên trang web;
   • phản hồi và thực hiện hành động tiếp theo để theo dõi về khiếu nại;
   • thực hiện các vấn đề hoạt động hành chính và văn phòng;
   • và cung cấp cho bên thứ ba thông tin thống kê về người dùng của chúng tôi - nhưng thông tin đó sẽ không được sử dụng để nhận dạng bất kỳ người dùng cá nhân nào.
  2. Chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba với các mục đích tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.
 3. BẢO MẬT
  1. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật và tổ chức hợp lý để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.
  2. Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Tất cả các giao dịch điện tử mà bạn thực hiện hoặc nhận được từ chúng tôi sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL.
  3. Tuy nhiên, bạn cũng hiểu rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu của bạn được truyền đến trang web; bất kỳ sự truyền tải thông tin đều tiềm ẩn nguy cơ của riêng bạn.
  4. Trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một số mục nhất định của trang web, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai. Chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ hỏi bạn mật khẩu của bạn ngoài trừ khi bạn đăng nhập vào trang web.
 4. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  1. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, có nghĩa là các chi nhánh và công ty con của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.
  2. Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để:
   • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý;
   • để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và các thỏa thuận khác;
   • bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, các chi nhánh và công ty con của chúng tôi, những người dùng khác của trang web hoặc những người khác;
   • liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc thủ tục pháp lý sắp tới;
   • cho người mua, hoặc người mua tiềm năng của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà chúng tôi đang hoặc đang dự tính bán.
 5. ĐỊA CHỈ IP
  1. Khi bạn sử dụng trang web, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt có sẵn để quản trị hệ thống. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và kiểu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không xác định bất kỳ cá nhân nào.
 6. TẬP TIN THÔNG TIN VỀ NGƯỜI DÙNG (COOKIES)
  1. Trang web sử dụng Cookies để phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn duyệt trang web và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang web.
 7. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU QUỐC TẾ
  1. Bạn thừa nhận và đồng ý với thực tế là chúng tôi có thể tạm thời lưu trữ, xử lý hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn giữa bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này và các Điều khoản còn lại của chúng tôi.
  2. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ theo Chính sách Bảo mật này.
 8. TRANG WEB BÊN THỨ BA
  1. Đôi khi, trang web có thể chứa các liên kết đến từ các trang web của các mạng và nhà cung cấp đối tác của chúng tôi. Nếu bạn truy cập vào liên kết này đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.
 9. TRUY CẬP VÀ HIỆU CHỈNH
  1. Nhân viên bảo mật của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu truy cập thông tin và sửa đổi thông tin được xử lý đúng theo các thủ tục được chỉ định về khía cạnh này.
  2. Tất cả các yêu cầu thông tin hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin do chúng tôi nắm giữ sẽ được thực hiện qua email đến địa chỉ info@imotorbike.com hoặc qua thư gửi đến địa chỉ văn phòng của chúng tôi.
  3. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận và thực hiện yêu cầu bằng ngôn ngữ tiếng Anh tuân thủ theo Chính sách Bảo mật này và với (các) khoản phí áp dụng được trả. Bất kỳ yêu cầu nào không tuân thủ các điều trên sẽ bị từ chối và chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các yêu cầu bị từ chối đó. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn dịch bất kỳ yêu cầu hoặc bất kỳ phần nào của yêu cầu không phải bằng tiếng Anh trước khi chúng tôi thực hiện tương tự HOẶC tiến hành theo ý riêng của chúng tôi để dịch tương tự qua ngôn ngữ tiếng Anh và tính phí cho bạn về chi phí dịch thuật và chỉ thực hiện theo yêu cầu của bạn khi bạn đã thanh toán phí dịch thuật.
  4. Chúng tôi có thể từ chối tiết lộ hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào vì những lý do được nêu trong Bộ luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân năm 2010.
  5. Trong khả năng có thể, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu ("Thời hạn Ban đầu"). Nếu điều đó là không thể, bạn sẽ nhận được thông báo bằng văn bản trước khi hết Thời hạn Ban đầu, cùng với lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy và những yêu cầu nào chúng tôi có thể tuân thủ. Trong mọi trường hợp, yêu cầu (trừ khi được cho phép theo luật khác) sẽ được tuân thủ không quá mười bốn (14) ngày sau khi hết Thời hạn Ban đầu.
  6. Các khoản phí sau đây sẽ được áp dụng cho mỗi lần gửi yêu cầu cung cấp thông tin và yêu cầu sửa đổi:
   • Yêu cầu thông tin
    1 Yêu cầu truy cập dữ liệu cho một chủ đề dữ liệu cá nhân với một bản sao dữ liệu cá nhân ở dạng dễ hiểu. VND 10.000.000
    2 Yêu cầu truy cập dữ liệu cho một chủ đề dữ liệu cá nhân mà không có bản sao dữ liệu cá nhân ở dạng dễ hiểu. VND 20.000.000
   • Yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân: 600.000 đồng (bao gồm các loại thuế hiện hành của Việt Nam).
  7. Các khoản phí trên có thể phải được chúng tôi cập nhật theo thời gian (tùy thuộc vào mức phí tối đa mà bộ luật cho phép).
  8. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận và thực hiện theo các yêu cầu không đi kèm với việc thanh toán (các) khoản phí áp dụng.
 10. SỰ TỪ CHỐI KHIẾU NẠI
  1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tiết lộ thông tin cá nhân tự nguyện nào của bạn cho những người dùng khác của Trang web.
 11. LIÊN HỆ
  1. Nếu bạn cần thêm thông tin về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của, xin vui lòng liên hệ với nhân viên bảo mật của chúng tôi tại địa chỉ info@imotorbike.com

Chính sách Sử dụng được Chấp nhận

Chỉnh sửa lấn cuối: Ngày 01 tháng 04 năm 2018

Trong quá trình sử dụng dịch vụ mà iMotorbike Pte Ltd. ("iM") cung cấp trên trang web http://www.imotorbike.vn bạn đồng ý không được:

 1. vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong Mã Nội dung Truyền thông Đa phương tiện);
 2. vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở iM;
 3. bán hàng giả;
 4. bán bất kỳ hàng hóa hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ bị pháp luật cấm;
 5. tham gia vào các hoạt động rửa tiền;
 6. tham gia vào các hoạt động đánh bạc;
 7. tham gia vào bất kỳ hoạt động vô đạo đức hoặc hoạt động có khả năng gây trái với đạo đức, bao gồm nhưng không giới hạn ở mại dâm và khiêu dâm;
 8. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc nói xuyên tạc theo cách khác về mối liên kết của bạn với một người hoặc đối tượng nào;
 9. hành động theo cách phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối;
 10. cung cấp thông tin giả dối, không chính xác hoặc sai lệch;
 11. tham gia vào các hoạt động và / hoặc giao dịch không trung thực, khả nghi hoặc bất hợp pháp;
 12. "theo dõi" hoặc quấy rối người dùng khác của Trang web ("Người dùng");
 13. gửi email không mong muốn tới bất kỳ Người dùng nào hoặc sử dụng dịch vụ của iM để thu tiền thanh toán cho việc gửi hoặc tham dự vào việc gửi email không mong muốn cho bên thứ ba;
 14. tiết lộ hoặc truyền tải thông tin cá nhân của người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin đó cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý rõ ràng của Người dùng đó;
 15. thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải trọng không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hệ thống của iM;
 16. tải lên hoặc gây ra để tải lên, bất kỳ nội dung nào lên Trang web có chứa vi-rút hoặc bất kỳ phần nào khác có thể làm hỏng, can thiệp hoặc ảnh hưởng xấu hoặc cản trở truy cập vào Trang web;
 17. dính líu tới, hoặc khiến người dùng khác dính líu tới, thư rác, lừa đảo, sự không thích hợp, cố tình gây hại hoặc, theo quyết định tuyệt đối của iM, truy cập phi pháp, dấu vết hoặc các hoạt động tiếp thị liên quan đến Trang web;
 18. theo quyết định tuyệt đối của iM, phản ánh xấu hoặc làm lu mờ danh tiếng của iM;
 19. sửa đổi, điều chỉnh, định dạng lại, biên dịch lại, truyền tải, xuất bản, cấp phépkỹ nghệ đảo ngược, tháo rời, tái cấu trúc, giải mã, sao chép hoặc tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển hoặc bán bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web hoặc một phần của chúng, bao gồm mã nguồn hoặc thuật toán, ngoại trừ được ủy quyền rõ ràng bởi iM bằng văn bản, hoặc trong phạm vi được pháp luật cho phép;
 20. thay đổi, xóa, che hoặc làm mất đi bất kỳ thông tin nhận dạng, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông báo nào khác từ bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ trên Trang web;
 21. sử dụng bất kỳ phần mềm tự động, truy cập bất hợp pháp, người quản lý hoặc bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào khác được thiết kế để truy cập, thu thập dữ liệu từ các dịch vụ của iM; và
 22. sử dụng bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào để chặn, khai thác hay thu thập thông tin theo cách khác từ hoặc thông qua iM.