• Anti Gravity AG-401 Small Case Battery (4 Cell)

Anti Gravity AG-401 Small Case Battery (4 Cell)

Tp Hồ Chí Minh
VND 2,800,000
GIÁ CỐ ĐỊNH
thương hiệu
OEM
Model
oem
Condition
New
mô tả
The AG-401 is the smallest battery in the Antigravity Batteries line-up, and the most compact Lithium motorsport battery available. Ideal for performance applications where you need extreme weight loss, space saving, and extreme power. 120 Cranking Amps, 6 Amp Hours (Pb Eq).
Địa điểm cửa hàng
BBRacing
BBRacing
Tp Hồ Chí Minh
+84909102102
Địa điểm của người bán hàng
Các sản phẩm tương tự
hãy đánh giá chúng tôi