Như Quỳnh

Mình là một copywriter Thích khám phá và chia sẻ mọi thứ xung quanh.