Dương Thìn

Bạn không thể điều khiển được hướng gió, nhưng có thể điều khiển được cánh buồm.