Giang Vũ

Nghĩ càng đơn giản, cuộc sống sẽ càng giản đơn, hạnh phúc cũng sẽ dài lâu hơn.